META GAMING Mongolian ESport Tournament Arena

image

▪ Тэмцээн

Тэмцээний тоглолтын хуваарь

Өөрийн багийн тоглолтын хуваарийг вэб хуудсанд байрших тэмцээний мэдээллийн тоглолтууд цэс дээр дарж өөрийн багийн тоглолтын хуваарьтай танилцах боломжтой. Мөн таны тоглолтын цаг ойртоход Апп дээрх сонордуулга хэсэгт танд мэдээллэх болно.

Match холбогдох

Апп дээр байрших “Тэмцээн” цэс дээр дарахад таны багийн тоглолтын лобби нь “Идэвхтэй лобби” хэсэг үүссэн байх болно. Та өөрийн тоглолт дээр дарж тус лоббид холбогдох боломжтой. Лоббид холбогдсоны дараа MAP VETO явагдсаны дараа таны match server автоматаар үүснэ. Сервер амжилттай үүсэхэд “ОРОХ” товч идэвхжэх ба та тус товч дээр дарснаар серверт холбогдох IP-г харах боломжтой. Мөн таны серверийн мэдээлэл нь сонордуулга хэсэг мэдэгдэх болно.